ایجاد میل باکس "gmail" در سایت گوگل به شکل زیر ضروری است. جهت اطلاع بیشتر به این پیوند مراجعه نمایید: (https://iranian.ac.ir/faqs/100146)
مثال هایی از آدرس ایمیل های درست: Ahmad.Rasoli.14012@gmail.com, Ahmad.Rasouli.4012@gmail.com ایجاد این میل باکس (آدرس ایمیل) برای دسترسی به سامانه سایا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در طول تحصیل مورد استفاده سامانه برای ارسال پیام قرار خواهد گرفت. نشانی ایمیل می باید استاندارد باشد بدین معنی که نام و نام خانوادگی دانشجو بطور کامل در آدرس درج شده باشد. (مانند مثال های فوق) استفاده از میل سرورهای دیگر (غیر از جی میل) توصیه نمی گردد زیرا تجربه نشان داده است استفاده از جی میل کارایی و پایداری بالاتری دارد. نداشتن ایمیل پایدار امکان بوجود آمدن عدم دسترسی به پیام رسان آموزشی سایا را در پی دارد و شما را با مشکل جدی روبرو می سازد. لذا اکیدا توصیه می گردد به مطالب فوق با دقت توجه و آن را عملی سازید.