اطلاعیه مهم

به اطلاع پذیرفته شدگان گرامی می رساند، با توجه به اتمام زمان ثبت نام حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایید.
خاطر نشان می سازد بعد از تاریخ مذکور ثبت نام شما لغو خواهد شد.

توجه: مستطیل بالا 👆 مانند چراغ راهنما، نشان دهنده وضعیت ثبت نام (شروع، خاتمه، در حال ثبت نام...) در لحظه فعلی می باشد.
در این صفحه بطور کلی مطالب و راهنمای ثبت نام ویژه نام نویسی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته قرار دارد. همچنین پذیرفته شدگانی که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است قادر خواهند بود از طریق این صفحه و توضیحات مفید و لازم آن فرآیند ثبت نام خود را نهایی نمایند. این دسته از پذیرفته شدگان گرامی می توانند طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمان بندی و یا با توجه به وضعیت چراغ راهنمای بالا در یکی از رشته های پذیرفته شده در جدول زیر ثبت نام خود را آغاز نمایند:

ردیف نام رشته کد رشته سنجش
۱ مهندسی کامپیوتر ۱۲۴۸۱
۲ مدیریت بازرگانی ۱۲۴۸۵
۳ حسابداری ۱۲۴۸۲
۴ حقوق ۱۲۴۸۳
۵ روانشناسی ۱۲۴۸۴
۵ مدیریت مالی ۱۲۴۸۶

توجه: