اطلاعیه مهم

به اطلاع پذیرفته شدگان گرامی می رساند، با توجه به اتمام زمان ثبت نام حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایید.
خاطر نشان می سازد بعد از تاریخ مذکور ثبت نام شما لغو خواهد شد.

توجه: مستطیل بالا 👆 مانند چراغ راهنما، نشان دهنده وضعیت ثبت نام (شروع، خاتمه، در حال ثبت نام...) در لحظه فعلی می باشد.
در این صفحه بطور کلی مطالب و راهنمای ثبت نام ویژه نام نویسی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد قرار دارد. همچنین پذیرفته شدگانی که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است قادر خواهند بود از طریق این صفحه و توضیحات مفید و لازم آن فرآیند ثبت نام خود را نهایی نمایند. این دسته از پذیرفته شدگان گرامی می توانند طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمان بندی و یا با توجه به وضعیت چراغ راهنمای بالا در یکی از رشته های پذیرفته شده در جدول زیر ثبت نام خود را آغاز نمایند:

ردیف نام رشته
۱ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات)
۲ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
۳ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
۴ مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی)
۵ مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی
۶ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
۷ مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی
۸ حسابداری
۹ مدیریت مالی
۱۰ مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۱۱ حقوق خصوصی
۱۲ حقوق جزا و جرم شناسی
۱۳ حقوق مالی
۱۴ روانشناسی بالینی