این بخش ویژه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است، می باشد. این دسته از پذیرفته شدگان گرامی می توانند در یکی از رشته های پذیرفته شده این دانشگاه الکترونیکی طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی و یا اعلان مثبت عبارت کوتاه و رنگی مندرج در مستطیل بالا مراحل ثبت نام را آغاز نمایند. رشته های مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

ردیف نام رشته
۱ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات)
۲ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
۳ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
۴ مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی)
۵ مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی
۶ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
۷ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
۸ حسابداری
۹ مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

مرحله بعد ثبت نام پدیرفته شدگان