این بخش ویژه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است. این دسته از پذیرفته شدگان گرامی می توانند در یکی از رشته های پذیرفته شده این دانشگاه الکترونیکی، طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی و یا اعلان مثبت عبارت کوتاه و رنگی مندرج در مستطیل بالا مراحل ثبت نام را آغاز نمایند. رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر است:

ردیف نام رشته
۱ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
۲ حسابداری
۳ مدیریت صنعتی
۴ حقوق قضایی – علوم ثبتی

 

مرحله بعد ثبت نام پدیرفته شدگان