ردیف عنوان بازه زمانی
۱ ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ الی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ الی ۱۳۹۹/۰۸/۱۵