الف) فایل های ناشی از اسکن مدارک جهت ارسال الکترونیکی در سامانه ثبت نام

توضیح:

» بارگزاری فایل های اسکن شده در سامانه ثبت نام بسته به وضعیت دانشجو که در فهرست مشخص شده اجباری است.
» حجم فایل های اسکن شده حداکثر ۳۰۰ کیلو بایت در سایز حداکثر ۵۰۰*۴۰۰ برای برگه های A4 و ۳۰۰*۲۰۰ برای برگه های کوچکتر از A4، رنگی، شفاف با فرمت “jpg” ویا “png” تهیه گردند و مراقب باشید معکوس و یا مورب نباشند. مواردی مانند اسکن صفحات شناسنامه، هر صفحه به تفکیک اسکن و در فایل های مجزا آماده و در سامانه ثبت نام بارگزاری گردند. ویژه آنکه از تصویر برداری توسط موبایل از مدارک اکیدا خوداری نمایید.

۱- اسکن عکس ۳*۴ پرسنلی تمام رخ تهیه شده در سال جاری (واضح با زمینه روشن، رنگی و بدون افکت)

۲- اسکن تمام صفحات شناسنامه. (هر صفحه در یک فایل-شناسنامه قدیم ۳ عدد فایل و جدید ۵ عدد فایل)
تذکر: در صورت تعویض شناسنامه، تصویر تمام صفحات شناسنامه قبلی و رسید تعویض، مورد نیاز می باشد.

۳- اسکن کارت ملی ( دو طرف و هر طرف در یک فایل)
تذکر: در صورت تعویض کارت ملی، کپی کارت ملی قبلی (پشت و رو) و رسید تعویض، مورد نیاز می باشد.

۴- ارائه مدرک نظام وظیفه (مخصوص پذیرفته شدگان ذکور) بشرح زیر: (ارسال یکی از موارد زیر)
۴-۱- اسکن کارت پایان یا معافیت از خدمت نظام وظیفه به صورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز پلیس+۱۰
۴-۲- اسکن گواهی و رضایت نامه (مجوز تحصیل) از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح
۴-۳- اسکن برگه رسید گواهی معافیت تحصیلی (به دفاتر پلیس +۱۰ به همراه برگه قبولی که از سایت سازمان سنجش دریافت کرده اید برای اخذ رسید گواهی معافیت از تحصیل مراجعه نمایید)

۵- مدارک تحصیلی یکی از موارد زیر:
اسکن دانشنامه یا گواهی موقت پایان دوره (کارشناسی پیوسته) و یا (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) به همراه ریزنمرات کارشناسی که دارای معدل و تاریخ فراغت از تحصیل باشد. (هر مدرک یک فایل)

۶- اسکن تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (در صورت اخذ وام)
تذکر: در صورت عدم دریافت وام از صندوق های مذکور، اسکن فرم تعهد صندوق رفاه تکمیل گردد. (اجباری)

۷- اسکن کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد (از سایت سازمان سنجش)

۸- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)
۸-۱- اسکن کارت جانبازی ( ۲۵درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا
۸-۲- اسکن شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر
۸-۳- اسکن نامه مجوز استفاده از سهمیه (جانبازان و خانواده شهدا که تحت پوشش بنیاد جانبازان و امور ایثارگران هستند نیازی به نامه مجوز ندارند)

۹- اسکن رسید "ارسال درخواست تاییدیه تحصیلی مدرک کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته به همراه ریز نمره"

۱۰- پذیرفته شدگان اتباع خارجی لازم است یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل را داشته باشند:
۱۰-۱- اسکن کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر
۱۰-۲- اسکن صفحه اول و صفحه ویزای گذرنامه (با حداقل شش ماه اقامت معتبر)
۱۰-۳- اسکن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۰-۴- اسکن آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

 

ب) جمع آوری و تهیه مدارک جهت ارسال پستی آن ها (بصورت پست سفارشی ارسال گردد)

توضیح: مواردی که نیازمند به تایید برابر با اصل دارد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام نمایید. (توجه: مهر ابرازی روی کپی درج نشود)

۱- شش قطعه عکس ۳*۴ پرسنلی تمام رخ تهیه شده در سال جاری (واضح با زمینه روشن، رنگی و بدون افکت)، در صورت نیاز به استفاده از معافیت تحصیلی یک قطعه عکس اضافه دیگر لازم است تذکر: پشت تمام عکسها نام و نام خانوادگی و کد ملی داوطلب درج گردد.

۲- تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه (۳ سری و فقط یک سری برابر با اصل شود)
تذکر۱: در صورت تعویض شناسنامه، تصویر تمام صفحات شناسنامه قبلی و رسید تعویض، مورد نیاز می باشد.
تذکر۲: حتما تصویر صفحه توضیحات ارسال گردد.

۳- تصویر برابر با اصل شده کارت ملی (۳ سری و فقط یک سری برابر با اصل شود)
تذکر: در صورت تعویض کارت ملی، کپی کارت ملی قبلی (پشت و رو) و رسید تعویض، مورد نیاز می باشد.

۴- ارائه مدرک نظام وظیفه (مخصوص پذیرفته شدگان ذکور) بشرح زیر: (ارسال یکی از موارد زیر)
۴-۱- تصویر برابر با اصل شده کارت پایان یا معافیت از خدمت نظام وظیفه به صورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز پلیس+۱۰
۴-۲- اصل گواهی و رضایت نامه (مجوز تحصیل) از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح
۴-۲- اصل رسید گواهی معافیت تحصیلی نظام وظیفه (مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ به همراه برگه قبولی که از سایت سازمان سنجش دریافت کرده اید برای اخذ رسید اقدم نمایید)
تذکر: مطابق با دستورالعمل سازمان سنجش داوطلبان نباید هیچگونه منعی از طرف سازمان نظام وظیفه داشته باشند و در هر مرحله از تحصیل مشخص گردد که از نظر نظام وظیفه مشکل دارند قبولی آنان لغو خواهد شد.

۵- یک مورد از مدارک تحصیلی زیر: (مدرک پایه)
اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت پایان دوره (کارشناسی پیوسته) و یا (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) به همراه ریزنمرات کارشناسی که دارای معدل و تاریخ فراغت از تحصیل باشد. (۳ سری و فقط یک سری برابر با اصل شود)
توجه:
۵-۱- داوطلب باید تعهدات قانونی مربوط به مدرک تحصیلی (پزشکی- غیر پزشکی) خود را گذرانده باشند. (ارائه گواهی مربوطه الزامی می باشد)
۵-۲- کسانی که دو مدرک کارشناسی دارند لازم است مدرکی را ارائه نمایند که در موقع ثبت نام در سنجش اعلام نموده اند.

ضمناً: در صورت مغایرت نوع مدرک با رشته قبولی بهتر است اصل و کپی مدرکی که با رشته مورد نظرشان هماهنگی بیشتری دارد را نیز با مدارک دیگر پستی، ارسال نمایید.

۶- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن)

۷- تایید تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (در صورت اخذ وام)
تذکر: در صورت عدم دریافت وام از صندوق های مذکور، فرم تعهد مربوطه تکمیل گردد. (اجباری)

۸- نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد از سایت سازمان سنجش

۹- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)
۹-۱- تصویر برابر اصل کارت جانبازی ( ۲۵درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا
۹-۲- تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر
۹-۳- ارسال اصل نامه مجوز استفاده از سهمیه (جانبازان و خانواده شهدا که تحت پوشش بنیاد جانبازان و امور ایثارگران هستند نیازی به نامه مجوز ندارند)
تذکر: دانشجویان تحت پوشش بنیاد جانبازان و امور ایثارگران با داشتن شرایط لازم، از تسهیلات ویژه در طول تحصیل از طرف این بنیاد بهره مند می گردند

۱۰- تکمیل نمودن فرم های تعهد سازمان سنجش که در قسمت راهنمای ثبت نام بارگذاری شده است.
۱۱- اصل رسید "ارسال درخواست تاییدیه تحصیلی مدرک کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته به همراه ریز نمره"

برای دریافت این رسید بصورت الکترونیکی با دفتر پیشخوان (ش ۷۲۱۶۱۹۴۱) تماس گرفته و رسید را اخذ نمایید. (دفاتر پیشخوان دیگر نمی توانند این رسید را صادر نمایند) شماره تلفن: ۰۲۱۸۶۰۸۶۸۲۶ و ۰۲۱۸۶۰۸۶۸۰۲ خانم عبدلیان

۱۲- پذیرفته شدگان اتباع خارجی لازم است یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل را داشته باشند:
۱۲-۱- تصویرکارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر
۱۲-۲- تصویرگذرنامه معتبر (با حداقل شش ماه اقامت معتبر)
۱۲-۳- تصویر دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۲-۴- تصویر آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

۱۳- چاپ رسید ثبت نام الکترونیکی و ارسال آن با مدارک (حتما یک نسخه برای خود نگهداری نمایید)(اخذ این رسید با اتمام ثبت نام الکترونیکی میسر می باشد)

۱۴- روی پاکت پستی نام و نام خانوادگی و کد دانشجویی (شماره دانشجویی) و رشته قبولی ذکر گردد.

۱۵- بعد از ارسال مدارک از طریق پست نیازی به تماس با کارشناسان نمی باشد و رسید پستی را نزد خود نگهداری نمایید.